Kin Ki Marusaka Skill Contest 2018
08-04-2561

Marusaka Skill Contest ปลาคุณภาพ

Kin Ki Utsuri ปลาชนิดนี้หาสวยสวยคงหาไม่ง่ายนะครับท่านใดยังไม่มีแนะนำและนำปลากลับมาประกวดลุ้นรับ iPhone 8
พร้อมพบกับกรรมการตัดสินคือเจ้าของฟาร์ม Marusaka koi farm, Teru San ซึ่งเป็นผู้คัดสรรปลาจำนวนนี้มาให้พวกเรา