ด่างทับทิม
ด่างทับทิม

ราคา
250.-
สั่งซื้อสินค้า

ด่างทับทิม คือสารโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (KMnO4) 


มีคุณสมบัติเป็นเกลือที่เป็นเบสอ่อน ๆ นำไปใช้กำจัดเชื้อโรค เชื้อราบนพืชผลต่าง ๆ หรือใช้ทำความสะอาดตู้ปลา

บ่อเลี้ยงปลา หรือใช้ด่างทับทิมเป็นสารฟอกขาวในทางอุตสาหกรรมได้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง