Clean Bac
Clean Bac

ราคา
650.-
สั่งซื้อสินค้า

มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในปลาสวยงาม โดยเฉพาะปลาคาร์ฟ 


ห้ามใช้กับคน ใช้สำหรับปลาสวยงามเท่านั้น 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง