Gosanke & Koromo 2014 ครั้งที่ 2 & 3
14-09-2557

สวัสดีครับ Pesto Koi Farm ชลบุรี

ได้ฤกษ์ถึงเวลาจัด Event ประจำปี 2014 ขอบอกว่าโชคดีสุดที่ได้รับความร่วมมือจาก 3 ฟาร์มดัง ดังนี้

 1. Momotaro (Grand Champion Showa 2014)
 2. Taniguichi
 3. Omosako

ผมได้บอกถึงเจตนารมย์ ว่า ผมมีความประสงค์ที่จะจัดEvent สำหรับนักเลี้ยงที่ต้องการเลี้ยงปลาคุณภาพ ซึ่งจะได้เห็นถึงพัฒนาการของตัวปลาในแต่ละสายพันธุ์  ทางFeeder ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เราถึงได้มีโอกาสนำปลาคุณภาพ Tategoi Grade มาจัดกิจกรรมในราคาที่จับต้องได้ ในราคาเพียง 6,000 บาทเท่านั้น พร้อมทั้งปลาทุกตัวมี Certificate เป็นการันตี

ปลาคุณภาพสูงที่นำมาจัดกิจกรรมมี 4 Blood Lines ดังนี้

 1. Kohaku from Taniguichi
 2. Sanke from Taniguichi
 3. Showa from Momotaro
 4. Shiro from Omosako

รางวัลมีดังนี้

 1. Grand Champion
 2. Best in Kohaku
 3. Best in Showa
 4. Best in Sanke
 5. Best in Shiro
 6. 1st Runner Kohaku
 7. 1st Runner Showa
 8. 1st Runner Sanke
 9. 1st Runner Shiro
 10. 2nd Runner Kohaku
 11. 2nd Runner Showa
 12. 2nd Runner Sanke
 13. 2nd Runner Shiro
 14. Jumbo Kohaku
 15. Jumbo Showa
 16. Jumbo Sanke
 17. Jumbo Shiro

ด่วน ปลามีจำนวนจำกัดครับ